Etapy i zakres projektowania aranżacji wnętrz

Aby ułatwić proces wyboru architekta oraz pracowni architektonicznej obsługującej inwestycję, zapraszamy na wstępne spotkanie, umożliwiające prezentację naszego sposobu pracy oraz obsługi inwestora. W zależności od wymagań oferujemy usługę realizacji kompleksowej bądź częściowej.

Prace wstępne – rekonesans, pierwsze rozmowy

To etap spotkań, mających na celu zapoznanie się z oczekiwaniami inwestora, rozmowy dotyczące rozwiązań przestrzenno-estetycznych, a także określenie budżetu. Posługujemy się w tej fazie ankietą, która ułatwia początkową współpracę z inwestorem. Na tym etapie wykonujemy inwentaryzację i zbieramy wyjściową dokumentację techniczną.

Koncepcja wstępna – projekt funkcjonalny

Na podstawie rozmów, ankiety oraz wytycznych inwestorskich wykonujemy rzut funkcjonalno-przestrzenny, zawierający wstępne aranżacje pomieszczeń i pierwsze decyzje materiałowe. Pracujemy aż do osiągnięcia satysfakcjonującego efektu. Na tym etapie wykonywane są również odręczne szkice, obrazujące projektowaną przestrzeń oraz prowadzimy rozmowy z inwestorem, dotyczące estetyki w oparciu o jego oraz nasze inspiracje.

Etap ten może być podstawą do przygotowania projektu funkcjonalnego, będącego potrzebnym elementem np. w przypadku wprowadzania zmian lokatorskich w obiektach wykonywanych przez deweloperów. Projekt taki umożliwia wstępne dostosowanie wnętrza już na etapie wykonawczym, a tym samym pozwala na uniknięcie kosztów ewentualnych przeróbek. Projekt taki może zawierać wszystkie bądź wybrane składowe: rzut aranżacyjny, rzut budowlany (z wymiarami i niezbędnymi opisami), rzut z oznaczeniami CO, rzut punktów instalacji elektrycznej (również niskoprądowej), rzut wentylacji poziomej, klimatyzacji itp.

Zakres projektu funkcjonalnego dopasowywany jest do aktualnych wymagań. Inwestor może zlecić wykonanie tego typu projektu dla ułatwienia wyboru mieszkań i apartamentów przez lokatorów pod kątem możliwości aranżacyjnych. Oferujemy przygotowanie pełnego kompletu rysunków rzutów, potrzebnego w przypadku dostosowywania przez dewelopera domów lub lokali z dużą ilością instalacji towarzyszących.

Koncepcja uszczegółowiona – projekt koncepcyjny

Etap ten wzbogacony jest o pracę nad wybranymi rysunkami rozwinięć (widoków 2D) ścian oraz pracą nad wizualizacjami poszczególnych pomieszczeń. Na podstawie wcześniejszego etapu, ustaleń i wytycznych przedstawiane są wstępne wizualizacje, które dopracowywane są do finalnego efektu /max 2 wersje kolorystyczne/.

Projekt koncepcyjny może występować jako oddzielny lub finalny etap w przypadku przygotowywania materiałów marketingowych lub promocyjnych, materiałów dla deweloperów, firm budowlanych czy wykończeniowych.

Przy niewielkich inwestycjach projekt wstępny oraz projekt uszczegółowiony łączone są w jedną całość.

Projekt techniczny – projekt kompleksowy

Etap ten jest zwieńczeniem pracy projektowej. W tej fazie przygotowywane są wszystkie niezbędne dodatkowe rysunki techniczne potrzebne do wykonania realizacji. Projekt kompleksowy zawiera wszystkie rysunki z poprzednich etapów i respektuje ustalenia poczynione z inwestorem na wszystkich spotkaniach. Projekt ten składa się z niezbędnych rzutów, widoków ścian i przekrojów detali oraz rysunków dla podwykonawców różnych branż /np. mebli, ślusarki czy przeszkleń /

Kosztorysowanie

Etap kosztorysowania może być niezależnym etapem wykonywanym po zakończeniu wszystkich projektów bądź może powstać dynamicznie w trakcie powstawania projektu technicznego. W takim przypadku staje się składową projektu kompleksowego.

Kosztorysowanie dotyczy wyposażenia stałego, wbudowanego, wykonawczego i materiałowego. Może zostać wzbogacone o kosztorys wyposażenia ruchomego oraz dekoratorskiego.

W czasie prac nad projektem we wszystkich fazach przygotowujemy finalny moodboard.