Obsługa realizacji

Wszystkim Klientom proponujemy nadzór autorski naszej pracowni architektonicznej nad realizacją inwestycji. Chcemy w ten sposób zdjąć z inwestora obowiązek ciągłego czuwania nad przebiegiem prac, a tym samym przyspieszyć ich wykonanie i zapewnić jego wysoką jakość.

Nadzory autorskie

Nadzór autorski w naszym wykonaniu obejmuje głównie spotkania z wykonawcami poszczególnych prac związanych z realizacją inwestycji. Regularnie odbywane umożliwiają stałą kontrolę zgodności prac ze zgodnością dokumentacji projektowej. Pozwalają na bieżące udzielanie odpowiedzi wykonawcom oraz na wprowadzanie zmian w dokumentację związanych z ewentualnie pojawiającymi się w czasie realizacji nieplanowanymi zagadnieniami technicznymi. Nadzór autorski obejmuje również wprowadzanie przez inwestora zmian do projektu związanych ze zmianą koncepcji w zakresie szczegółów aranżacyjnych.

Inwestorstwo zastępcze

Usługa inwestorstwa zastępczego to przejęcie przez nas całego procesu inwestycyjnego lub jego części. Usługa jest elastyczna i kształtuje się w zależności od potrzeb inwestora.

Usługa w naszym wykonaniu obejmuje:

• Nadzór i gwarancja nad pracą wykonawców inwestycji;

• Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac na podstawie projektu oraz nadzór nad jego realizacją w celu zapewnienia planowego wykonania inwestycji.

• Stały kontakt z wykonawcami oraz ekipami realizacyjnymi, ocena zgodności prac z dokumentacja projektową, wprowadzanie zmian oraz rozwiązywanie bieżących zagadnień materiałów i ich ewentualnych zamienników.

• Zakup oraz dostarczanie materiałów wykończeniowych ustalonych na etapie projektowania oraz ujętych w zestawieniach materiałowych i kosztowych.

• Zakup i dostawa mebli oraz innych elementów wyposażenia, a także nadzór nad ich montażem.

Wsparcie wykonawcze

W trosce o spokój naszych klientów oraz wysoką jakość realizacji podjęliśmy współpracę z wieloma sprawdzonymi firmami wykonawczymi. Z ich udziałem oferujemy pełne bądź częściowe wsparcie w realizacji inwestycji oraz gwarantujemy wysoką jakość ich pracy.

Firmy, z którymi współpracujemy, to zarówno projektanci budowlani, jak i bezpośredni wykonawcy prac budowlanych i aranżacyjnych związanych z inwestycją. Nasi kontrahenci to doświadczeni wykonawcy projektów budowlanych, projektów instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych, a także związanych z monitoringiem, multimediami, nagłośnieniem, alarmami oraz innych.

Wsparcie branżowe

Współpracujemy z szeregiem podwykonawców projektantów różnych branż budowlanych, takich jak konstruktorzy (projekty budowlane, zmiany adaptacyjne, ekspertyzy), instalatorzy elektryki (również niskoprądowej), instalacji CO, wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacji, rekuperacji, wentylacji, alarmów, monitoringu, instalacji multimedialnych, nagłośnienia itd.

Wsparcie logistyczne i zamówienia materiałów

W trosce o szybką i sprawną realizację oferujemy obsługę dostaw wszystkich materiałów oraz elementów aranżacji. Gwarantujemy wysoką jakość wszystkich zamawianych towarów oraz nadzór nad ich dostarczeniem na teren prac. Długoletnia współpraca z dostawcami pozwala nam na negocjowanie korzystnych cen.